OFERTA
 

Algita

 

 

W zakresie obsługi  księgowej wykonujemy:

- prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów

- prowadzenie Ewidencji Przychodów (tzw. Ryczałt)

- prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT

- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

- sporządzanie deklaracji podatkowych

- sporządzanie sprawozdania rocznego PIT

- sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego


Satori

 

 

W zakresie obsługi kadrowo – płacowej wykonujemy:

- listy płac

- karty wynagrodzeń

- imienne raporty osób ubezpieczonych (RMUA)

- deklaracje ZUS

- sporządzamy wszelkiego rodzaju sprawozdania dotyczące zatrudnienia

- współpracujemy z osobą uprawnioną do szkoleń BHP

- przygotowanie akt pracowników: nowych oraz pracujących

- deklaracje roczne pracowników PIT-11

- usługi kserograficzne

- inne usługi biurowe*

*- na życzenie klienta realizujemy również inne czynności, których nie zaoferowaliśmy powyżej, a którymi Państwo możecie być zainteresowani jak np.: wystawianie faktur itp.

Nomis

 

W zakres Pełnej Księgowości wchodzą:

- prowadzenie Księgi Głównej

- prowadzenie rejestrów dla celów podatku VAT

- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

- sporządzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat

- rozliczenie właścicieli

- sporządzenie raportów miesięcznych i rocznych (KRS, US, GUS)